Zapraszamy na sesję Rady Gminy Poraj
25 października 2017 r. | 19:43
0

W piątek 27 października w sali sesyjnej Urzędy Gminy Poraj odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Poraj, podczas której radni będą uchwalać m.in.  statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju.

Początek sesji o godz. 11:00.

Tematami sesji będą:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokółu z XXXVIII sesji Rady Gminy Poraj.
4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Poraj.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Gminy Poraj.
7. Raport o stanie oświaty w Gminie Poraj.
8. Projekty uchwał w sprawie:
8.1. zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, położonych w miejscowości Jastrząb
gm. Poraj, przy ul. Zielonej,
8.2. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
8.3. udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poraj,
8.4. stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj
w ośmioletnie szkoły podstawowe,
8.5. uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju.
9. Zapytania i wnioski.
10. Sprawy organizacyjne.
11. Zamknięcie sesji.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *