zachmurzenie umiarkowane
18°
16°
środa
Reklama
fot. OSP Poraj
Jest konkurs dla jednostek OSP pn. “Na straży jurajskiego środowiska przyrodniczego”
09 stycznia 2024 r. | 10:41
0

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” w ramach realizacji operacji własnej pt. „Wieloaspektowa promocja ekologii na terenie PPJ poprzez: stworzenie mobilnego ekocentrum wraz z organizacją konkursu i konferencji dotyczącej ochrony lokalnego środowiska, dystrybucję koszy do segregacji śmieci a także ekologicznych gadżetów” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 ogłasza konkurs pt. „Na straży jurajskiego środowiska przyrodniczego” skierowany do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziby znajdują się na terenie partnerskich gmin Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” (tj. Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki).

Przedmiotem konkursu jest krótki film promujący działania jednostki OSP na rzecz ochrony lokalnego, jurajskiego środowiska przyrodniczego ujęty w formie multimedialnej, trwający minimalnie 60 sekund a maksymalnie 300 sekund lub prezentacja multimedialna, minimalnie 10 slajdów a maksymalnie 30 slajdów, o tematyce tytułowej konkursu „Na straży jurajskiego środowiska przyrodniczego”.

Przykładowymi działaniami jednostki OSP na rzecz ochrony lokalnego, jurajskiego przyrodniczego mogą być:
• działania na rzecz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej,
• przeprowadzanie akcji gaszenia wypalanych traw oraz zbiorowisk leśnych a także akcji społecznych ( informacyjno-promocyjnych) służących zapobieganiu wypalania traw i powstawania pożarów w lasach
• organizacja bezpiecznych korytarzy, zapór, przejść dla dzikich zwierząt (np. płazy),
• organizacja zbiórek służących eliminacji szkodliwych dla środowiska przedmiotów, rzeczy, substancji np. elektrośmieci, śmieci,
• udział w przedsięwzięciach chroniących środowisko naturalne; porządkowanie i zabezpieczenie terenu przed, w trakcie i po imprezach z udziałem społeczności lokalnych, organizowanych na obszarze działania Stowarzyszenia PPJ
• organizacja akcji sprzątania lasów/ terenów przydrożnych, etc.
• zastosowanie OZE i energooszczędnych technologii w budynkach OSP,
• przeprowadzanie akcji bojowych z użyciem niskoemisyjnych lub energooszczędnych urządzeń
• edukacja ekologiczna ( np. wykorzystanie materiałów pochodzących z recycklingu w działaniach szkoleniowych), organizacja ekokonkursów etc.
• działania promująco-informujące ( np. ulotki, kalendarze, plakaty, wydawnictwa) promujące ochronę jurajskiego środowiska
• wspólne działania na rzecz ochrony lokalnego, jurajskiego środowiska przeprowadzane np. we współpracy z lasami państwowymi, czy też innymi podmiotami na obszarze działania Stowarzyszenia PPJ
• inne działania jednostek OSP, niewymienione powyżej a służące ochronie lokalnego, jurajskiego środowiska

Film lub prezentację multimedialną wraz z podpisanym oświadczeniem dot. przeniesienia praw autorskich (załącznik nr 1) przez upoważnione osoby do reprezentowania organizacji osp, należy przekazywać w formie bezpośredniej, na adres biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” tj.: ul. Szkolna 2, 42-253 Janów w terminie od dnia 9 stycznia 2024 r. ( od godz. 08:30) do dnia 22 stycznia 2024 r. (do godz. 14:00). Decyduje data złożenia filmu/prezentacji multimedialnej wraz z oświadczeniem dot. przeniesienia praw autorskich (załącznik nr 1) w biurze ( adres: ul. Szkolna 2, 42-253 Janów).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych regulaminem konkursu „Na straży jurajskiego środowiska przyrodniczego” dołączonego do niniejszej aktualności jak również dostępnego na stronie oficjalnej Stowarzyszenia PPJ tj. https://www.jura-ppj.pl/aktualnosci/1185

LOGO PDF REGULAMIN KONKURSU NA STRAŻY JURAJSKIEGO ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO propozycja-1(1) 08.01.2024

LOGO WORD ZAŁ NR 1 OSWIADCZENIE O PRZEKAZANIU PRAW AUTORSKICH 08.01.2024Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *