zachmurzenie umiarkowane
18°
16°
środa
Reklama
RIO w Katowicach
RIO unieważniło uchwałę Rady Gminy Poraj!
04 grudnia 2017 r. | 13:34
0

Kolejny problem Wójta Łukasza Stachery i Rady Gminy Poraj. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach unieważniło właśnie uchwałę Rady Gminy Poraj dotyczącą zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012S w miejscowości Jastrząb Etap III.

Według RIO, Gmina przekroczyła kompetencje organu wykonawczego poprzez postanowienie przez organ stanowiący Gminy Poraj o udzieleniu w 2018 r. dotacji celowej powiatowi myszkowskiemu na ww. zadanie inwestycyjnego, przed sporządzeniem projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała Nr 369/XXX/2017
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie uchwały Nr 311(XXXIX)17 Rady Gminy Poraj z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012S w miejscowości Jastrząb Etap III"

§ 1.
Stwierdza się nieważność uchwały Nr 311(XXXIX)17 Rady Gminy Poraj z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1012S w miejscowości Jastrząb Etap III" części dotyczącej §1 ust.1, §2, §3 polegającego na przekroczeniu kompetencji organu wykonawczego poprzez postanowienie przez organ stanowiący Gminy Poraj o udzieleniu w 2018 r. dotacji celowej powiatowi myszkowskiemu na ww. zadanie inwestycyjnego, przed sporządzeniem projektu uchwały budżetowej na rok 2018, czym istotnie naruszono przepis art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *