pochmurnie
11°
czwartek
Reklama
Przed nami sesja budżetowa
18 grudnia 2023 r. | 11:12
0

W czwartek, 21 grudnia odbędzie się sesja Rady Gminy Poraj, podczas której zostanie podjęty budżet na 2024 rok.

Początek o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Poraj.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z sesji Nr LXI/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
4. Sprawozdanie kwartalne z działalności Wójta Gminy Poraj.
5. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2024
rok.
6. Opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu Gminy Poraj na 2024 rok.
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Poraj na 2024
rok.
8. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata
2024-2036.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji serii I21, A22,
B22, C22, D22, E22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Poraj.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
poniesionych w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Gminy Poraj
na 2024 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Poraj na 2024
rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj
na lata 2023-2036.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2023 rok.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *