pochmurnie
11°
czwartek
Reklama
Przed nami druga sesja Rady Gminy Poraj
17 maja 2024 r. | 11:37
0

W czwartek, 23 maja o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Poraj odbędzie się druga sesja Rady Gminy Poraj, podczas której zostaną wybrane komisje rady.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z sesji Nr I/24 z dnia 7 maja 2024 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Poraj.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poraj.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji skarg, wniosków i petycji
Rady Gminy Poraj.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy
Poraj.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji ds. budżetu oraz
gospodarki komunalnej i inwestycji Rady Gminy Poraj.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej
i inwestycji Rady Gminy Poraj.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji ds. oświaty, kultury,
zdrowia i spraw społecznych Rady Gminy Poraj.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw
społecznych Rady Gminy Poraj.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również
trybu ich pobierania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Powiatowo –
Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na
lata 2024-2036.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2024 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie sesji.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *