zachmurzenie umiarkowane
18°
16°
środa
Reklama
Od 1 lutego będzie można wnioskować o 800+ na nowy okres rozliczeniowy
25 stycznia 2024 r. | 11:34
0

Od 1 lutego będzie można wnioskować o świadczenie wychowawcze na nowy okres rozliczeniowy, który zacznie się z początkiem czerwca tego roku, a skończy w maju 2025 r. Świadczenie 800+ przysługuje niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów. ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

- Nowy okres świadczeniowy zacznie się od czerwca ale już od początku lutego rodzice i opiekunowie będą mogli składać elektroniczne wnioski o wypłatę 800 złotych miesięcznie na dziecko. ZUS przyzna świadczenie na okres od czerwca do końca maja przyszłego roku, a pieniądze będzie przelewał na wskazane we wniosku konto bankowe – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Jeśli rodzic złoży wniosek po 31 maja br., to prawo do świadczenia będzie mu przysługiwało od miesiąca, w którym do ZUS wpłynął wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, jego przysposobienia lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Świadczenie wychowawcze od 1 stycznia 2024 r. wynosi 800 złotych na jedno dziecko i przysługuje do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Przysługuje m.in. matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca. Świadczenie może być wypłacone w połowie kwoty każdemu z rodziców, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców.

Ponadto świadczenie przysługuje bez względu budżet jakim dysponuje rodzina i osiągane przez nią dochody. Jest zwolnione z podatku, nie podlega egzekucji komorniczej i nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia np. o zasiłki z pomocy społecznej.

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. należy składać wyłącznie za pomocą jednego z trzech kanałów:
• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
• portalEmp@tia
• bankowość elektroniczną
• do złożenia wniosku służy też aplikacja mZUS, którą można zainstalować na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety), z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz AppStore.

Kiedy nie przysługuje świadczenie 800+? Wtedy, gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim (na przykład, gdy 17-letnia córka jest zamężna), gdy dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie czyli w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, szkole wojskowej lub innej szkole jeżeli zapewnia nieodpłatne utrzymanie.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przyznane gdy wnioskodawcy lub członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, przy czym nie dotyczy to świadczeń pobieranych z państw członkowskich UE/EFTA oraz z Wielkiej Brytanii dla osób objętych Umową Wystąpienia.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *