UG Poraj
Dzień Seniora w gminie Poraj
25 października 2017 r. | 19:05
0

Gminny Ośrodek Kultury w Poraju był organizatorem Dnia Seniora, który odbył się w ubiegłym tygodniu. Spotkanie było okazją do nagrodzenia środowiska seniorskiego gminy.

Dyplomy oraz kwiaty otrzymali:
Genowefa Lasecka – przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Myszkowie,
Halina Podlejska – przewodnicząca KGW „Malwy”,
Henryka Klimek – przewodnicząca KGW „Choronianki”,
Teodora Kostarczyk – przewodnicząca KGW „Kalina” - Kuźnica Stara,
Danuta Ryczek – przewodnicząca KGW "Kalina" – Jastrząb, Zdzisława Pluta – przewodnicząca KGW „Porajanki”,
Irena Jędruszek – przewodnicząca Klubu „Natalinki”- Masłońskie,
Barbara Skóra – przewodnicząca PZERiI - Koło Terenowe
w Choroniu,
Henryka Celeban – prezes Koła Terenowego w Poraju Polskiego Związku Niewidomych
i Słabowidzących,
Elżbieta Jatulewicz – kierownik muzyczny Zespołu „Szalona Piątka Plus”,
Krystyna Maciejewska-Gniatkowska – artystka, piosenkarka, dyrektor artystyczny Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego,
Ewa Matuszczyk – prezes Stowarzyszenia Miłośników Twórczości J.Gniatkowskiego „Apasjonata”,
Henryka Chołdyk – założycielka Teatru Letniskowego
„U Hrabiny”,
Urszula Grzywacz – prezes Stowarzyszenia „Marina Poraj”, Krystyna Bodnar-Miler – poetka z Żarek Letniska, pomysłodawca wieczorków poezji i muzyki organizowanych
w Żarkach Letnisku,
Siostra Estera- Ewa Cegielska – dyr. Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek
w Poraju,
Barbara Dobosz-Szmida i Mirosława Romańska – członkowie Grupy „Kolor” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury
im. J.Gniatkowskiego w Poraju,
Andrzej Jasiulek – przewodniczący PZERiI - Koło Terenowe
w Poraju,
Józef Zimoląg – przewodniczący PZERiI - Koło Terenowe
w Żarkach Letnisku,
Zdzisław Broncel - przewodniczący PZERiI - Koło Terenowe
w Jastrzębiu,
Ilona Mrowiec – prezes Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej,
Mirosław Podlejski – kierownik muzyczny Jurajskiej Kapeli Biesiadnej w Poraju, kompozytor,
Józef Ślusarz i Kazimierz Noszczyk – członkowie Kapeli Biesiadnej z Choronia,
Wiesław Duda – prezes Orkiestry Dętej z Choronia,
Marek Salamoński – prezes Orkiestry Dętej z Poraja,
Wiesław Popielak – kierownik Klubu Literacko – Historycznego „Pod Strofą”
w Poraju,
Ryszard Świerdza – kierownik Zespołu Wokalno-Instrumentalnego z Żarek Letniska,
Józef Gajdzik – prezes honorowy Związku Kombatantów, Grzegorz Sawicki – prezes Związku Żołnierzy Polskich,
Konrad Maszczyk – współautor audiobooka „Porajskie Perełki”, osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj,
Zdzisław Zasuń – akordeonista z Żarek Letniska, aktywnie uczestniczący
w życiu kulturalnym Gminy,
Henryk Zimoński - osoba aktywnie uczestnicząca w tworzeniu Izby Pamięci Gminy Poraj,
Teresa Ociepka – sołtys Kużnicy Starej,
Edward Mizera – sołtys Choronia,
Edward Kuc – sołtys Jastrzębia,
Barbara Caban – sołtys Poraja,
Anna Ociepka – sołtys Dębowca,
Jan Podsiadlik – sołtys Gęzyna.

Ponadto wszyscy zaproszeni goście otrzymali z rąk wicestarosty myszkowskiej – Anny Sochy – Korendo pamiątkowe albumy powiatu myszkowskiego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *